Casual Homosexuell Dating

Menu

Gay Escort

Sex homosexuell dikter gabbi escort

Ondskan fungerar lite grand som en mytoman. Denne måste hela tiden hitta på nya lögner för att rädda det han sade igår. Till slut blir härvan av lögner nästan oöverskådlig, eftersom det blir omöjligt att komma ihåg alla tidigare lögner, och risken att man avslöjar sig växer.

På samma sätt måste ondskan hela tiden hitta på nya lögner och hindra sanningen från att komma till tals. Alltså måste de obehagliga frågorna förbjudas. Största möjliga tystnad, med andra ord. Låt oss ta ett annat exempel jag skulle kunna ta i princip hur många som helst. En vanligt påstående från kulturdräggen är att bara Israel återgår till års gränser så blir det fred i Mellanöstern jag läste detta senast häromdagen.

Då får man fred med Syrien, Libanon, Saudiarabien och palestinierna kommer att acceptera Israels existens. Det är ganska enkelt att motbevisa detta. Ändå hade arabsidan dragit upp sina arméer runt Israels gränser och stängt av Tiransundet inloppet till Aqabaviken , vilket bara det var en direkt krigsförklaring mot Israel. Ingen behövde således betvivla ändamålet med arabsidans attack. Det handlade inte om att justera gränsdragningar eller liknande, utan om att utplåna staten Israel från jordens yta.

Kulturdräggen brukar, inför denna argumentering, försvara sig genom att säga, att hur det än ligger till med saken så var det i alla fall Israel som angrep först. Och det är sant — rent formellt. Israel slog till först, förmodligen bara några timmar innan arabsidan hade tänkt anfalla. Araberna hade fått Sovjets bästa jaktplan och stridsvagnar, de hade mångdubbelt fler soldater inte så konstigt med tanke på skillnaden i folkmängd mellan Israel och arabsidan och mångdubbelt fler flygplan och stridsvagnar.

Hade judarna väntat tills araberna slog till, hade det varit nästan omöjligt för dem att vinna de flesta militära bedömare är överens om detta. Nu slog israelerna ut i stort sett hela det egyptiska, jordanska och syriska flygvapnet på några få timmar och fick på så sätt direkt luftherravälde, vilket gav ett tillräckligt övertag för att vinna, trots numerärt underläge.

Det råder ingen som helst tvekan om vem som i praktiken var den angripande parten. Det var arabsidan och detta är höjt över all diskussion.

Vad skulle hände om ett antal europeiska länder drog upp sina arméer runt Rysslands gränser och dessutom i radio och TV proklamerade att nu skulle Ryssland utplånas. Skulle ryssarna bara sitta och vänta? Argumentet att Israel måste återgå till års gränser för att få fred är som sagt lätt att vederlägga.

Islam nöjer sig inte med något annat än Israels totala utplånande. Och kommer aldrig att nöja sig med något annat. Det ligger i själva islams natur. Det är bara att läsa islams heliga skrifter så inser man detta. Eftersom de politiskt korrekta argumenten mot Israel är logiskt och historiskt ohållbara, kan man inte tillåta en öppen debatt i frågan. Då skulle svenska folket inse hur det ligger till.

Alltså demoniserar man alla som försvarar Israel och dess rätt att existera observera jag säger inte att israelerna aldrig gör fel — det jag diskuterar är huruvida landet har rätt att existera och sätter munkavle på dem i den mån man kan. Tack och lov så finns Internet. Många journalister och kulturdräggare skär antagligen tänder bara de tänker på Internet, som stuckit hål på deras tidigare informationsmonopol.

Frånvaron av debatt får mig att tänka på min tid till sjöss jag har antagligen berättat följande i andra artiklar. Eftersom jag inte rökte, blev jag alltid bjuden på cigaretter när det var fest. Hade jag väl börjat röka, hade nog ingen bjudit på cigaretter. Då hade jag fått köpa själv. Hade jag inte druckit sprit vilket jag gjorde på den tiden , hade man på samma sätt bjudit på sprit.

Min övertygelse är att alla människor har ett samvete, givet av Gud. Alla människor vet vad som är rätt och fel. Visst kan man sätta sig över samvetet och visst kan samvetet bedövas genom ideologisk hjärntvätt eller genom att man lever tillräckligt länge i ondska , men ändå finns det någonstans därinne en röst som säger vad som är sant och rätt.

Samvetets röst får näring av sanningen. Även ett bedövat samvete kan vakna till liv om personen i fråga får höra sanningen. Således är det livsfarligt för de som går ondskans ärenden att släppa lös sanningen. Skulle människor börja lyssna till sitt samvete, och skulle de dessutom känna till Sanningen om abort, om Israel etc, ja då skulle ondskan förlora sitt grepp i de här frågorna. Alltså skapar man ett klimat där endast vissa saker får sägas.

Det jag säger ovan visas tydligt när det gäller kulturdräggens inställning till kristna. Även om kristna inte säger något, så proklamerar de i alla fall sanningen, genom sina personliga liv förhoppningsvis , ja genom sin blotta existens.

Precis som Lot gjorde i Gamla Testamentets Sodom. Invånarna där var mäkta irriterade på Lot, eftersom han inte ville delta i deras sex- och dryckesorgier. Vid ett tillfälle hade Lot två gäster. Invånarna i Sodom samlas då utanför Lots hus och säger: Denne [Lot], en ensam man, har kommit hit och bor här som främling, och han vill ändå ständigt upphöja sig till domare. Men nu skall vi göra dig mer ont än dem [man ville först skada Lots två gäster, men nu tänkte man ge sig på Lot själv] 1 Mos Förmodligen sade aldrig Lot något negativt om vad folk gjorde i Sodom.

I varje fall inte till stadens invånare. Lot uppträdde aldrig som domare. Men när de såg hur rättfärdigt han levde och jämförde detta med sina egna liv, så var det deras egna samveten som dömde dem.

Därför bestämde man sig för att döda Lot vilket inte lyckades, eftersom han räddades av två änglar — de var dessa som var hans gäster — som slog angriparna med blindhet. Till varje pris ville man tvinga Lot att leva på sin egen usla moraliska nivå. Innan man hotade Lot, hade man begärt att han skulle lämna ut sina två manliga gäster, så att Sodoms män kunde få våldta dem.

Detta vägrade givetvis Lot. Jag upplever att det är på ungefär samma sätt i dagens Sverige. Man vill hindra de kristna att leva efter Bibelns principer och är mäkta irriterad på kristna som försöker göra detta. Helst vill man tvinga de kristna att leva på samma moraliska nivå som man själv lögn, oärlighet, hat, droger, promiskuitet, sexuella perversioner, mutor, baktaleri, mobbning av svaga, stjäla på arbetsplatsen, aborter, avundsjuka, skilsmässor etc, etc.

Ondskan vill alltid dra ner alla andra till sin egen nivå. Mörkret tål inte ljuset. Vill jag då säga att alla som inte håller med mig om allting är onda? Jag accepterar givetvis att andra människor har andra åsikter som jag inte håller med om. Jag stöder deras rätt att kritisera min åsikter.

Det jag vänder mig mot är att vissa människor, som själva berömmer sig för sin stora godhet, försöker hindra andra människor att uttrycka sina åsikter.

Jag anser att det skall vara tillåtet att kritisera den kristna tron. Men då skall det också vara tillåtet att kritisera islam, att kritisera svensk invandringspolitik etc, etc. Att genom manipulation och bedrägeri försöka implementera sina egna åsikter, samtidigt som man vill hindra andra att uttrycka sina åsikter, är ingenting annat än ren och djävulsk ondska.

Dessutom har kulturdräggens medlemmar mage att samtidigt anse sig vara stora demokrater. Därför är ordet drägg eller slödder eller pack synnerligen adekvat i sammanhanget! Med manipulation menar jag hur man genom kontroll av media, inklusive public service som borde vara hela svenska folkets service, men som i själva verket endast representerar kulturdräggens åsikter , får svenska folket att tro att det bara finns en enda godtagbar åsikt om man vill räknas till de godas skara.

Att det också handlar om bedrägeri är uppenbart. Genom att t ex använda statistik på ett skickligt sätt får man svenska folket att tro att invandringen är en kassako, som enbart har positiva konsekvenser för vårt land.

Författaren Mark Twain försökte sig en gång på att komparera ordet lögn normalt komparerar man adjektiv, typ; stor, större, störst, och inte substantiv, men en författare kan ju ta sig vissa konstnärliga friheter på följande sätt; lögn, förbd lögn, statistik, dvs statistik är enligt Twain den ultimata lögnen.

Och det råder ingen tvekan om att man genom att presentera statistik på lämpligt sätt kan bevisa nästan vad som helst. Jag ber att få återkomma senare med en artikel om detta. Media bedrar också folk på andra sätt. Man berättar aldrig hela sanningen när det gäller konflikten i Mellanöstern och detta kan vara minst lika effektivt som att blåljuga.

Hur som helst anser jag inte att alla, som tycker annorlunda än vad jag gör, är onda. Däremot anser jag att medlemmarna i kulturdräggen Godhetskören står på det ondas sida, eftersom de strider mot sanningen och mot demokratins grundprinciper. I en demokrati måste alla kort läggas på bordet och alla fakta ges på ett ärligt och objektivt sätt. Utifrån detta kan invånarna avgöra vilket parti de vill lägga sina röster på. Då kommer politiken att avspegla folkets åsikter.

Och så skall det vara i en demokrati Idag är det kulturdräggens åsikter som till stora delar avspeglas i valen. Att ett parti som i en nyligen gjord undersökning var tredje största parti med nästan 9 procent , jag tänker då på SD, nästan totalt negligeras av de andra partierna och behandlas synnerligen negativt i media, visar hur illa ställt det är med demokratin i vårt land.

Kan läsaren förklara för mig varför SD: SD är fjärde största partiet i Sverige enligt så gott som alla opinionsundersökningar några gånger har SD hamnat på tredje plats. SVT — public service, jo jag tackar jag! Oavsett vad man tycker om SD så visar bilden ovan att Sverige inte är en verklig demokrati och att SVT inte är public service utan politically correct service!

Kulturdräggens makt över vårt land bygger egentligen på människors feghet. Om fler öppet vågade säga vad de tycker, skulle kulturdräggen snabbt förlora sitt destruktiva inflytande över vårt land. Varför svenskar tycks mer fega än andra folk är något jag inte har något bra svar på. Någon skrev till mig och föreslog att det kanske berodde på den ca en miljon svenskar som i slutet av talet emigrerade till USA, för att där skaffa sig ett bättre liv.

De som emigrerade var de mest handlingskraftiga och starka och modiga, och där förlorade Sverige kanske sina bästa gener. Kvar blev ynkryggarna och veklingarna och fegisarna med vissa undantag. Det är ju helt enkelt bara ett exempel på evolutionen i verksamhet.

De bäst anpassade och starkaste lämnade Sverige, och kvar blev de svaga och veka. Kan det verkligen vara så illa? Tja, framtiden får visa hur det ligger till. Det faktum att svenskarna verkar vara beredda att ge bort sitt land till islam är dock illavarslande. Idag firas Sveriges nationaldag. Det är märkligt att den fortfarande finns kvar om man betänker Godhetskörens förakt för sitt eget land. Visserligen har man döpt om den från Svenska Flaggans dag till Nationaldagen, men båda dessa begrepp torde klinga ungefär lika illa i Kulturelitens öron.

Jag misstänker att utvecklingen sakta men säkert kommer att gå åt detta håll. Media har de sista dagarna varit fulla av ifrågasättande av, och diskussioner om, vad som är svenskt och inte svenskt. Elisabeth Höglund, som jag annars hyser en viss respekt för, ondgjorde sig i en artikel över vår nationalsång, Du gamla du fria…, och menade att den påminde alltför mycket om den svenska Stormaktstiden.

Och visst, det gäller ganska många nationalsånger. Men nationalsånger handlar ju också om ett lands och ett folks identitet och historia.

Stormaktstiden är en del av Sveriges historia. Jag kan inte säga att jag skäms speciellt mycket för denna epok som är en del av vårt förflutna. De flesta länder har en liknande historia som Sverige. Det var andra tider då och man såg på saker och ting annorlunda än vad man gör idag. Sverige var varken bättre eller sämre än andra länder.

Vissa saker är säkert bättre idag t ex sjukvården , men det gäller knappast allt. Vi slår oss gärna för bröstet och talar om hur humana vi är idag jämfört med förr. Frågan är om detta verkligen stämmer. Jag läste i Aftonbladet att den åriga kvinna, boende i Sigtuna, som förra hösten dränkte sin två barn 4 och 8 år gamla , nu skall utvisas till Kenya apropå tidigare bloggar — vad tycker du, räknas hon som etnisk svensk?

Läkarna anser att hon numera är frisk. Det är fantastiskt att man kan begå dubbelmord och vara fri efter mindre än tre månader. Frågan är dock vad det signalerar. I mina ögon visar det svenska samhället genom ett sådant förfarande att de två barnens värde var noll och intet. Det kostade nästan ingenting att ta livet av dem.

Det är ju fantastiskt att kvinnan utvisas i alla fall! Men det har vi ju inte sett än. De flesta som döms till utvisning utvisas aldrig, eftersom det alltid kommer något hinder i vägen. Godhetskören anser antagligen att det svenska samhällets milda behandling av dubbelmördaren är höjden av humanitet, medan jag själv anser att det är precis tvärtom. Det visar att Sverige är ett mördarsamhälle som står på mördarnas sida mot offren och offrens anhöriga t ex barnens pappa.

Det är synnerligen tveksamt om vi verkligen är så mycket mer humana idag än vi var förr. Snarare tycks det mig som att Godhetskören förväxlar humanitet som borde vara kopplad till kärlek, och då också kärlek till brottsoffren med likgiltighet. De enda vi idag visar humanitet gentemot är gärningsmännen, som vi inte vet hur väl vi vill.

Om man förr var grym mot gärningsmannen uppvisar man idag samma grymhet mot offren och deras anhöriga. Det svenska samhällets likgiltighet inför offrens lidande är djävulskt! Men låt oss återvända till ämnet. Godhetskören låtsas som att vårt förflutna inte existerar. Och det förflutna som man vill gömma undan bedömer man utifrån det som är politiskt korrekt just nu. Vilket är helt fel. Det förflutna måste bedömas utifrån hur man såg på saker och ting då och inte nu.

Jo, de har erövrat området som ett led i islams expansion att lägga världen under sig. Hade muslimerna inte slängts ut från Spanien och Portugal av modiga kristna spanska och portugisiska kungar och soldater och stoppats utanför Wiens portar som man brukar säga av ungrare, österrikare, serber det är därför serberna tycker illa om muslimer — de har mycket dåliga erfarenheter av islam etc, så hade Europa antagligen varit muslimskt idag. Och då hade vi inte haft någon Godhetskör.

Dessutom kan man inte direkt säga att muslimerna behandlade den ursprungliga, svarta befolkningen i Nordafrika särskilt väl. De förslavades och de flesta i stort sett alla manliga slavar kastrerades. Därför finns idag, enligs CIA: Varför ställer Godhetskören bara vårt eget förflutna till svars samtidigt som man höjer den islamska kulturen till skyarna?

Jag har aldrig fått något svar på det. Att nubben är från Italien, Acqua Vita ursprungligen är en medicin på italienska apotek, att sillen är från Holland. Ja, och de små röda stugorna är förstås också från Holland. Midsommarstångens resning är en gammal fransk sedvänja.

Jag brukar sätta ned foten och säga stopp när han kommer till köttbullen. Ibland vet man inte riktigt på vilket ben man ska stå — det stockholmska, det europeiska eller svenskbenet. Men just nu i juni blir allt ganska enkelt. För då blir vi ju alla riktigt blågula. Det känns rätt, det känns skönt, det känns kul — plötsligt även modernt. Det hysteriskt urbana och komiskt kosmopolitiska får maka på sig.

Det som vi bestämt oss för är genuint svenskt — kanske för att det är lite mer bondskt, enkelt, eller som en del tror, ursprungligt — tar för sig med råge. Författaren tycks ha en dubbelbottnad inställning till det svenska. Första stycket är intressant. Nubben är från Italien, sillen från Holland etc, etc. Detta, som ofta framförs för att förringa allt som är svenskt, är värt en egen kommentar.

Rent faktamässigt är säkert mycket av detta sant. Men det är inte riktigt så enkelt. För det första kan vi fråga oss vad man t ex menar med sill. Att salta eller lägga in sill och vissa andra feta fiskar, är en konserveringsmetod som finns i många, många länder. Men sill och sill. Jag har ätit sill många gånger i Holland, men aldrig smakat så god sill som i Sverige.

Det är ju givetvis en smaksak, men jag tror ändå att vi är ganska unika när det gäller alla sill- och strömmingsrätter. Vissa saker som vi kallar svenska finns i andra länder — ja! Men en del av dessa har vi själva uppfunnit eller upptäckt, oberoende av andra. Andra saker har vi kanske fått inspiration till utifrån, men sedan utvecklat vidare tills det påminner ganska lite om sitt ursprung mer än möjligen namnet.

Och vissa saker har vi helt enkelt tagit från andra länder vi köper t ex in äkta Emmenthalerost från Schweiz samtidigt som vi också tillverkar egna mer eller mindre bra kopior — Schweiz å sin sida har givetvis också tagit saker från andra länder, bl a Sverige.

Egentligen är hela resonemanget en upprepning av självklarheter. Det är väl ingen som förnekar att vi påverkats av invandrare och andra länder i många saker. Men än sen då? Det är ju inte så säkert att Holland uppfann sillen dvs konsten att salta eller lägga in sill , även om vi fick den därifrån.

Holland kanske i sin tur fått den någon annanstans ifrån. Det är ju så världen fungerar. Här kan man göra en intressant iakttagelse. Men sedan går inte Godhetskören vidare. När man tagit äran från Sverige och gett den till Holland etc är man nöjd 10 poängaren är när man kan ge äran till araberna, då får man nästan gorgasm — godhetsorgasm.

Det var ju det man ville, svärta ner Sverige. Man berättar i stora ord om att vi fått vetenskapen och matematiken och vårt talsystem från araberna. Men man nämner aldrig att det till absolut största delen handlade om att araberna förmedlade kunskaper som de i sin tur fått från andra Indien, grekerna etc. Ibland kan det säkert vara så att olika saker går varvet runt. Låt mig ge ett exempel. Den skrevs på talet av svensken Carl Boberg.

Av någon anledning blev den inte populär i vårt land. Så småningom översattes den till engelska och gjorde stor succé bland kristna i USA. Sedan kom den tillbaka till Sverige från USA när vet jag inte riktigt och blev då och är fortfarande mycket populär. I första ledet kan man således säga att sången kom till Sverige via USA. Men det är inte hela sanningen. Det finns säkert många fler liknande exempel. Jag försöker alltså inte påstå att allt som kallas svenskt har sitt ursprung i Sverige. Kulturer innehåller saker om uppstått och utvecklats inom kulturen ifråga, i kombination med inflytelser från andra kulturer.

En kultur är ett slags kalejdoskop av intryck och inflytanden och tankar och idéer. Betyder det att man inte kan tala om att ett land eller en folkgrupp har en kultur? DNA-molekyler hos alla levande varelser innehåller i princip samma delar.

Men dessa kan arrangeras i ett närmast oändligt antal kombinationer. Varje individ som inte är klonad eller enäggstvilling har sitt unika DNA. På samma sätt består kulturer av delvis samma delar.

Men dessa kan analogt kombineras på oerhört många sätt, vilket leder till att varje kultur är unik. Alltså kan man tala om en svensk kultur som inte är ekvivalent med den holländska kulturen även om vi delar många kulturdrag med holländarna. Det är ju egentligen samma sak med en person. Mina åsikter, kunskaper etc är också ett kalejdoskop av olika inflytelser i mitt liv.

De flesta tankar och åsikter har vi fått från andra kompisar, lärare, föräldrar, böcker etc, etc. Det är inte lätt att tänka en tanke som ingen annan tänkt. Det allra mesta vi säger när vi diskuterar har redan sagts. Och även om vi kanske kommit på vissa saker själva, har säkert någon annan redan kommit på samma sak. Betyder detta att människan inte har en personlighet?

Den som har levat några år vet att människor är unika även om de också har gemensamma drag. Min slutsats blir att begrepp som svensk identitet, svensk kultur, etniska svenska etc är meningsfulla begrepp. Dessa begrepp gör inte invandare mindre värda som människor.

Etniska svenskar är inte mer värda, mänskligt sett, än invandrare. Däremot kanske en frisérsalong eller en förskola skulle tveka att anställa en burkaklädd frisör med all rätt. De passar inte in här. Om de envisas med att bära burka på sin arbetsplats får de flytta till Burkistan men jag är inte säker på att man ens där accepterar burkaklädda kvinnor inom alla yrken — operationssköterskor i Jordanien får t ex inte bära långärmat under operationer, eftersom man före en operation, av uppenbara skäl, måste kunna tvätta armarna ända upp till armbågen.

En frisersalong som vänder sig till etniska svenskar skulle snabbt gå i konkurs om alla frisörerna var vandrade tält med ett litet nätfönster. Det är inte vi som skall anpassa oss till invandrarna.

Det är de som skall anpassa sig till oss vilket inte betyder att de måste klä sig exakt som vi eller äta samma mat som vi etc — men de måste smälta in i det svenska samhället utan att väcka anstöt. Vissa badhus i Sverige har numera speciella tider för kvinnor. Detta är en eftergift för islam och muslimers skräck för nakenhet.

På samma sätt finns kanske är det förbjudet numera det skolor i Sverige som haft har? Men om vi nu skall ta hänsyn till vad muslimer tycker om och inte tycker om, varför skall då inte muslimerna ta hänsyn till vad etniska svenskar tycker om och inte tycker om?

Etniska svenskar tycker det är obehagligt att bli klippt av en burkatäckt frisör. Dagisbarn skulle bli skrämda av burkatäckta dagisfröknar etc. Hänsynstagande måste vara ömsesidigt. Om man av religiösa skäl måste ha burka utanför hemmet, ja då kan man inte ha ett normalt arbete i Sverige.

I så fall bör man flytta till något land där burka är tillåten men i dessa länder brukar inte kvinnor få arbeta och blir dessutom inte försörjda av samhället om de inte arbetar. Ha en trevlig Nationaldag! De flesta invandrare känner sig inte alls kränkta av svenska flaggor eller att vi firar vår nationaldag. De vill själva bli svenskar. De har flyttat hit för att de tycker att Sverige är ett bra land och de vill bli en del av vårt land.

De som känner sig kränkta av svenska flaggor och att vi firar vår Nationaldag kan utnyttja en av våra grundlagsskyddade rättigheter, nämligen rätten att flytta någon annanstans den rekommendationen gäller också Godhetskören. Detta gäller också de invandrarungdomar som bränner bilar, kastar sten på polis och brandkår och ambulanspersonal, begår gruppvåldtäkter, mördar sina systrar och flickvänner när flickvännen vill lämna dem etc, etc. Eftersom vi är för fega och ynkliga för att kasta ut dem, vore det bra om de självmant flyttade eftersom de tycks hata Sverige så mycket.

På så sätt skulle mycket av svenskarnas motstånd mot invandrare försvinna. Jag tror inte svenskar är speciellt rasistiska eller främlingsfientliga. Men de accepterar inte invandrare som kommer hit och parasiterar på vår ekonomi och dessutom vill ta vårt land ifrån oss som islamisterna.

De flesta svenskar vill faktiskt inte att Sverige skall bli en islamistisk stat eller ett land baserat på somalisk klankultur. Om nu Godhetskören vill det de agerar i alla fall som om så vore fallet , tycker jag dess medlemmar skall flytta till Yemen eller Somalia. Med tanke på de låga lägenhetspriserna där får de mycket pengar över när de säljer sin tjusiga lägenhet som ofta ligger på Söder i Stockholm. Läsaren kommer säkert ihåg Annika Östberg.

Det var hon som satt i amerikanskt fängelse i många år för mord, och som sedan släpptes fri, transporterades hit i chartrat plan kostnad ca kr , gjorde en kort sejour i svenskt fängelse, och blev hela Sveriges hjältinna. Hon har skrivit en bok, och en film håller på att spelas in om hennes liv. Hon har också varit en flitig gäst i tv-sofforna, och även fått ha ett Sommarprogram i P1. I flera tidigare bloggar har jag kommenterat detta läs här! Nu läste jag i Erikshjälpens en kristen hjälporganisation tidning att Annika Östberg varit på besök i kvinnofängelset i Riga tillsammans med Erikshjälpen.

Annika har ett stort engagemang för andra människor och har skrivit en bok och håller föreläsningar om sina erfarenheter och om livsval. Att varje val och handling bär med sig konsekvenser som man får leva med och hon talar mycket om hopp.

Det gläder mig Annika Östberg tycks mena allvar med sin omvändelse och vill göra gott. Egentligen har jag inte varit arg på Östberg i första hand. Jag förstår att hon utnyttjar de möjligheter som erbjuds. Böcker och filmer kan ju ge betydande inkomster.

Det jag framför allt har varit arg på är Godhetskören, som automatiskt helgonförklarar en människa som aktivt medverkat i två mord och som på egen hand dessutom tagit livet av en människa se länk ovan. Jag har också ondgjort mig över att hon behandlats bättre av svenska staten än vad jag eller någon som varit laglydig och betalat skatt hela livet skulle behandlats.

Inte skulle jag få en flygresa för kr betald av svenska staten, oavsett omständigheterna. Och då har jag, till skillnad från Östberg, under mitt hittillsvarande liv betalat in miljoner till statskassan. Och inte skulle en vanlig laglydig person få ha ett Sommarprogram i P1 jag menar då en person som inte är kändis eller som inte lottats fram.

Och det som gjort mig allra mest arg är att man aldrig någonsin talar om hennes offer. Ingen svensk tidning eller radio- eller tv-reporter har besökt döttrarna till den polisman som Östberg var med och mördade, och frågat dem om hur deras liv förändrats efter att pappan mördades.

Döttrarna existerar överhuvudtaget inte i Godhetskörens perverterade värld speciellt inte eftersom de är medborgare i USA.

Däremot har Östberg otaliga gånger i radio och TV fått berätta om hur hennes liv förändrades efter de mord hon aktivt deltog i. Kanske har Annika Östberg verkligen ångrat det onda hon gjort och vill vara en god människa resten av sitt liv. Alla kan vi göra fel, och alla har vi gjort fel. Och om omständigheterna samverkar till det sämsta, kan vi bli inblandade i alla möjliga dåligheter. Alla måste få chansen att bli upprättade och få börja om från början igen.

I varje fall i princip sedan kan det finnas människor som är så farliga att man inte bör ge dem någon ytterligare chans. Priset för att ta en annan människas liv, måste samtidigt vara så högt, att det negativt påverkar gärningsmannens framtida liv, ja kanske till och med resten av dennes liv. Annars signalerar samhället att den ende som har något människovärde är gärningsmannen, men inte dennes offer.

Östberg säger, enligt artikeln, att varje val och varje handling bär med sig konsekvenser som man får leva med… Det är helt sant. Men vi får inte glömma bort att de val som Östberg gjort också burit med sig konsekvenser för t ex den mördade polismannens döttrar. Dessa konsekvenser borde vi också tala om, mer än vad vi gör. Konsekvenserna för den mördade polismannens döttrar kommer att vara livet ut.

Jag håller med helt om detta. Därför är kristna kallade att besöka fängelser för att ge människor hopp och upprättelse. Genom att samhället, media etc helt bortser från offren och offrens anhöriga tar man indirekt parti för mördaren mot dennes offer.

Samhället blir på så sätt ett ont mördarsamhälle. Inte heller i kristna sammanhang talas speciellt mycket om offren. Och inte heller i Erikshjälpens tidning. Vi kristna talar gärna om att vi skall besöka människor i fängelse. Och det är sant. Jesus uppmanar oss till detta. Men han säger inte att vi skall glömma offren. Nu kan man kanske invända att Jesus inte talar speciellt mycket om brottsoffer.

Men å andra sidan visar Evangelierna oss tydligt vem Jesus är. De visar på hans gränslösa kärlek. Även om det inte nämns explicit, kan vi vara förvissade om att Jesus kärlek också innefattar de som råkat ut för våldsdåd och liknande. Tyvärr tycks det som att vi kristna också halkat in i Godhetskörens räjonger. Vi tävlar om vem som är godast.

Ju fler sådana ord vi flikar in i våra meningar, desto mer goda framstår vi som och känner oss själva som. Och desto mer meningslösa blir de vackra ord vi använder. Till slut betyder de ingenting. Den handlar om en dödsdömd mördare som på ett mycket bestialiskt sätt mördat två tonåringar. Han brevväxlar med en nunna, som också då och då besöker honom i dödscellen. Den dödsdömde som spelas av Penn ansöker vid ett tillfälle om nåd och nunnan vittnar till hans fördel inför den nämnd som skall besluta om eventuell nåd.

När hon kommer ut ur lokalen står demonstranter utanför. I folkhopen finns också föräldrarna till de mördade tonåringarna.

Finns inte vi i dina ögon? Nunnan inser givetvis det berättigade i dessa frågor, och börjar också besöka föräldrarna. Jag kan verkligen rekommendera denna film, eftersom den inte är lika ytlig som alla andra filmer på detta tema i de flesta jag sett har mördaren någon mysig hobby i fängelset, t ex ornitologi, han är givetvis oskyldig och offren avhumaniseras totalt.

I Höga Visan 8: Sätt mig som ett sigill på ditt hjärta, som ett sigill på din arm. Ty kärleken är stark som döden, dess svartsjuka obetvinglig som dödsriket. Kärleken är stark som döden.

Den sanna kärleken är alltid kopplad till sanning och till rättfärdighet. Genom att bortse från konsekvenserna av ett brott, dvs bortse från offren och deras lidande, visar vi inte kärlek.

Det är inte kärlek på något sätt, utan likgiltighet. Och likgiltighet, och inte hat, är kärlekens absoluta motsats. Den som hatar betraktar åtminstone hatobjektet som en människa. Den som är likgiltig avhumaniserar objektet och reducerar det till ett dött föremål. Sann kristendom är att både kunna visa kärlek och omsorg gentemot offren och samtidigt, utan att bortse från brottet och dess konsekvenser, hjälpa syndare till upprättelse och ett nytt liv.

En f d brottsling som upprättas på detta sätt, kommer inte att glömma sina offer, och enbart tala om sina egna svårigheter och sin egen framtid. Förr talade man om botgöring. Vi kristna måste, om vi skall vara trovärdiga, också se och tala om offren.

Annars reducerar vi Guds kärlek till en sötsliskig, politiskt korrekt sirap som ingenting betyder. Då blir ord som kärlek, förlåtelse och barmhärtighet ord utan innehåll. Och det kristendomen inte är, så är det tomma fraser! Senare inlägg Äldre inlägg Startsida. Senaste artikeln på Kristers hemsida: Den åttonde dödssynden — den falska godhetens tyranni Skapelsekonspirationen — kritik av Per Kornhalls bok Förintelsen — myt eller verklighet?

Om mig Krister Renard På min hemsida se länk ovan finner du längre och mer djuplodande artiklar i diverse olika ämnen och dessutom en närmare presentation av vem jag är. Som du kanske lagt märke till så skriver jag inte bloggartiklar varje dag. Men läs gärna mina äldre artiklar. De flesta av dem är fortfarande i högsta grad aktuella.

Visa hela min profil. Vi ser på avstånd en oljemålning med pastoralt motiv. Barlasten är den extra last som behövs för att ett fartyg ska flyta stabilt. Men den gömmer också oanade berättelser och arkeologiska sensationer, konstaterar skutseglaren och kritikern Tor Billgren. Det blåser hårt från väs Tillfälliga hus utan grund som skal utanpå kroppen.

Skjul som skyler en stund innan de faller samman. Av samtidens skräp sätts kojan samman, konstaterar Katarina Wikars. Tänk om det fanns en tidskrift likt Gods och gårdar at Vad innebär det att vara en moralisk person? Lars Hermansson menar att det alltför ofta ses som synonymt med att säga rätt sak och att vara emot rätt saker. Vi måste våga tänka och tala friare. I tjugoårsåldern hade jag en p Nyandligheten är tillbaka med besked. New age har blivit Now age. Men den kvinnligt präglade rörelsen passar alltför väl in i rådande samhällssystem, konstaterar Elin Grelsson Almestad.

Fullbokade spådamer i centrala Stockho Är sökhistorik den nya memoaren? Boel Gerell reflekterar över det undflyende jaget, som kanske har fått en ny innebörd i vår samtid.

Det finns inga bilder av min far som barn. Eller om de finns har jag aldrig sett dem. Alla har en unik historia att berätta, men för att berätta om ett liv så krävs något mer. Martin Engberg funderar på hur man kan få ihop sitt jag och sina opålitliga minnen till en verklig berättelse. Hallå, är det författar I djupet av vår existens finns denna frånvaro.

Psykoanalytikern och filosofen Johan Eriksson ser det kan utgöra ett allvarligt hot mot våra jag. Men också en möjlighet. Vi kommer från Ingenstan Karl Marx var medförfattare till"Det kommunistiska manifestet". Torbjörn Elensky har skrivit ett manifest för en borgerlig kultursyn. Men det hindrar inte att de är överens på några avgörande punkter.

Han börjar bli till åre Richard Nixon är för många synonym med Watergate-skandalen. Men enligt Mattias Hagberg la Nixon grunden för en framgångsrik politik präglad av splittring.

En politik som nu spridit sig över världen. Kort efter Richard Nixons De europeiska jihadisternas drivkraft är inte primärt religiös, hävdar den franska statsvetaren Olivier Roy. Hans analys får journalisten Anna Thulin att ställa övergripande frågor om samhället idag. Terrorism och jihadism ä Kristofer Folkhammar skildrar läsningens attraktionskraft och hur hans skrivande hänger tätt ihop med att komma ut som homosexuell.

Det handlar om en cruisingens poetik och förmågan att duga. Älsklingar, jag har läst en mass I vår serie om läsning tittar Linda Fagerström närmare på ett vanligt motiv: Och det visar sig att hon representera allt från dygdighet till lössläppthet och historiens rörelser. Den som går genom salarn Världen blir synlig på nytt och det bekanta blir främmande och större.

Barn- och ungdomslitteraturen är rik och egensinnig. Och den riktar sig också till dig som är vuxen, säger Karin Nykvist. Varje termin börjar ungefär fem Äta gott på lokal är ett ganska sent fenomen, och restaurangens uppkomst en sägen omgärdad av många myter. Och kan en vital restaurangkultur ha någon betydelse för det konstnärliga skapandet? Under hösten och vintern fl Hoppet sägs vara det sista som överger oss. Men ofta tycks det vara viktigare att peka på allt som är fel, än att lyfta fram goda exempel.

Men hur ska världen då bli bättre? Martin Andersen Nexøs försvar av Sovjet fick många att ta avstånd från honom. Kanske kostade det honom rentav ett Nobelpris. Men hans romaner är fullödiga och gripande storverk, säger Dan Jönsson. I en rolig anekdot berättar Människans övergång till en bofast tillvaro, och senare statsbildningar, gjorde tamboskapen domesticerad.

Men kanske hände detsamma med oss? Var det överhuvudtaget ett framsteg? Fait divers är ett franskt begrepp för spridda smånyheter som inte har en större, politisk dimension. Kristian Fredén undersöker dessa notiser och deras relation till litteraturen. I januari stod det att läsa om en i US Oavsett hur snabbt processorkraft dubbleras förblir den mänskliga naturen ungefär densamma som på stenåldern.

Så även om också de går i tankefällor, så behövs teknikskeptikerna, säger David Qviström. En tid då den digitala u Michelangelo Antonioni var talets filmare. I nyskapande verk gestaltade han krocken mellan den gamla världen och den nya som föddes i revolternas decennium. Mikael Timm tecknar hans porträtt. Glaset är hemligheternas fiende, skrev Walter Benjamin. Men Paul Scheerbart och Bruno Taut såg det som mänsklighetens befriare.

Linda Fagerström reflekterar över ett mångtydigt material. För många år sen fick jag en handfull Det som var helt otänkbart för några decennier sedan är verklighet idag. Utopier realiseras hela tiden, men Eva-Lotta Hultén tycker att vi kan bli mycket bättre på att förverkliga drömmar. För inte så länge sedan sterilisera Den amerikanska poeten och konstnären Jen Bervin har gjort nya dikter "ovanpå" Shakespeares sonetter.

Lars Hermansson läser hennes stympade sonetter och funderar över originalitetens betydelse idag. Jag knappar in några ord Platon, Hegel och Marx.

Även om fienderna idag ser annorlunda ut bör vi lyssna på Popper, säger Göran Rosenberg. Karl Poppers "Det öppna samh Vad är skillnaden på en fågelskådare och en ren skådare?

Kunskap och ett kryss i protokollet? Boel Gerell funderar över samlandets natur och minns den gång när hon själv angav en fjäril. I efterhand har jag förstått att det Tanken på att klättra i berg var länge avskyvärd. Men en roman av Jean-Jacques Rousseau gjorde i ett enda svep människan bergtagen. Dan Jönsson funderar på konsekvenserna av vårt mål att nå toppen.

När den amerikanske bergsb Varför får man ingen förberedelse på att leva långsammare, ingen träning på att klara av att vara ensam stora delar av dygnet? Katarina Wikars reflekterar över att åldras. Med ångest mindes Trotskij ett yttrande av Turgenjev Vår fantasi gör att vi begär mer av livet än vad det någonsin kan erbjuda. Idéhistorikern Michael Azar läser Paul Austers och undrar hur vi ska se på alla möjligheter som inte blir verklighet. När den amerikanske förfat Lyrikens ställning i Kina är stark.

Men explosionen av nätpoesi väcker kritik och statlig repression. Viola Bao reflekterar över utvecklingen och över poeten som överskrider alla gränser: Redan innan de lärt sig Globaliseringen har gjort små folkgrupper rädda för att förlora sin identitet.

...

: Sex homosexuell dikter gabbi escort

Sex homosexuell dikter gabbi escort Målsättningen är som jag tidigare sagt, att ha högt till tak hos Flashback, det vill säga "att endast himlen är vårt tak". Men det är inte riktigt så enkelt. Fourth, executing McVeigh will also not serve as a deterrent to similar crimes. Tillvägagångssätt låter som potentiell stämpel som sionister utövar i de ockuperade områdena Kulturdräggen styrs till största delen av ideologi och flockmentalitet. En världsomspännande assassin organisation med egna agenter, kollaboratörer och judiska agenter som bor "diasporan" och som agerar för Z.
Escort turku homo escort pojkar lithuania Och jag kan inte se att jag som kristen är kallad att bidra till mitt eget lands undergång! Argumentet att Israel måste återgå till års gränser för att få fred är som sagt lätt att vederlägga. Därför vill jag ännu en gång tacka för den kritik som jag får efter varje utgåva. Göran Holmberg, framträdande socialdemokrat och sionist som varit vice ordförande för Förenade USraelinsamlingen och aktiv inom Samfundet Sverige-Israel och medlem i Judiska Muséets styrelse. Men jaf´g ser inget särsklit här
Escort göteborg ts mulan gay i bög lägret Escort män karlstad sex homosexuell granny

FEMDOM ESCORT KNULL ANONSER GAY

Uttrycket kulturdräggen kan kanske tyckas kränkande. Ja, det är ju Anna G asså Aftonbladets Anders Gerdin tyckte att valet var lika enkelt, men beslutade att inte namnge de dömda. Socialdemokratiska sex homosexuell dikter gabbi escort, vars ledande företrädare i riksdagen röstat för PuL, lade på sin egen webbsida ut namnen på verkställande direktörer i kabel-tv-företag som sände porrfilm på nätterna, i syfte att få dem att sluta med det bägge namnen var escorttjej skövde gay sanna eskort, men det är en annan sak. Kanske är polisserien så bra för att det egentligen inte är en polisserie utan en tv-serie som tar upp sociala och politiska frågor. Jag körde två set, upplagt som en minneskavalkad från till nutid.

Escort pojkar in malmö knulla fröken homo